Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Difflex-Thermo-ND-Plus

Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών κατάλληλη για το θερμό ελληνικό κλίμα.

Αποτελείται από δύο στρώσεις πολυεστερικού υφάσματος και μια στρώση μεμβράνης πολυαιθυλενίου.

Αντέχει σε θερμοκρασίες 150οC και για αυτό η αντοχή της στη γήρανση είναι πολύ μεγάλη.

Βάρος: 220gr/m2

Αντοχή σε θερμοκρασίες: Έως +150οC

Αντοχή σε εφελκυσμό: 500N/5cm κατά μήκος 350N/5cm κατά πλάτος

Ρολά 50 x 1,5m

Παλέτες 1800m2

Τεχνικό Φυλλάδιο Difflex Thermo ND

Πιστοποίηση DOP DIFFLEX Thermo ND