Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
PROOFEX 3000

Η PROOFEX 3000 είναι μία τροποποιημένη με πολυμέρη αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη ψυχρής εφαρμογής με ενσωματωμένο ένα διαστρωμένο φιλμ από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE).

  • Πλεονεκτήματα

 

  • Πιστοποιημένη κατά ΒΒΑ
  • Το εγκάρσια διαστρωμένο φιλμ HDPE προσφέρει πρόσθετη προστασία έναντι τραυματισμού της μεμβράνης
  • Εξαιρετική διαστασιολογική σταθερότητα
  • Συνδυασμός σκληρότητας και ευκαμψίας για σχηματισμό λεπτομερειών γύρω από γωνίες
  • Το αυτοκόλλητο σύστημα κάνει την εφαρμογή, γρήγορη, απλή και αξιόπιστη
  • Ανθεκτική σε θειικά άλατα και χλωρίδια
  • Προστασία έναντι ραδονίου σύμφωνα με το ΒRE Report

 

Πάχος (EN 1849-1) 1,5mm
Εφελκυστική αντοχή (ΕΝ 12311-1) Διαμήκης: 215 N/50mm

Εγκάρσια: 220Ν/50mm

Επιμήκυνση θραύσης (ΕΝ 12311-1) Διαμήκης: 324%

Εγκάρσια: 238%

Αντοχή σε κρούση (ΕΝ 12691) Α: 500mm

B: 1000mm

Αντοχή σε στατική διάτρηση (ΕΝ 12730) A: 10kg

B: 15kg

Αντοχή σε σχίσιμο (ΕΝ 12310-1) Διαμήκης: 125N

Εγκάρσια:   65N

Υδατοστεγανότητα (ΕΝ 1928) ≥60kPa
Διαπερατότητα υδρατμών 34339-9kg/m2 (μη διαπερατή)
Απορρόφηση νερού 0,09%
Τεστ υδροστατικής πίεσης

 (DIN 52123/DN 16935)

>6bar για 24 ώρες

καμία διαρροή σε πίεση 3bar για 1h

Θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής +5 0C /+550C
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -40 0C /+80 0C
Διαπερατότητα ραδονίου 5,7×10-12m2/s

Ρολά 1×20 m

 

Τεχνικό Φυλλάδιο PROOFEX 3000