Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Uniflex

Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με ελαστομερή (SBS/ Στυρένιο – Βουταδιένιο – Στυρένιο) πολυμερή.

Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός.

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Λευκή ορυκτή ψηφίδα Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο

Αντοχή στο ψύχος: -20οC

Ασφαλτική μάζα: Ελαστομερής (SBS)

Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός

Αντοχή σε εφελκυσμό: 500 Ν/5cm κατά μήκος, 400 Ν/5cm κατά πλάτος

Ευκαμψία σε ψύχος: -20οC

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: +100οC (flow resistance)

Βάρη: 4,5Kg, 5Kg & 6Kg

Επικάλυψη: γκρι ψηφίδα, λευκή ψηφίδα,

Βάρος 4,5Kg

Ρολό 10x1m

Παλέτα 230m2

Βάρος 5Kg

Ρολό 7,5x1m

Παλέτα 187,5m2

Βάρος 6Kg

Ρολό 7,5x1m

Παλέτα 150m2

Τεχνικό Φυλλάδιο Uniflex P 4,5

Τεχνικό Φυλλάδιο Uniflex P 5,0

Τεχνικό Φυλλάδιο Uniflex P 6,0