Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
asfaltopano_alouminiou_Armalu

Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με επίστρωση αλουμινίου βάρους 180gr/m2. Η ασφαλτική μάζα είναι εμπλουτισμένη με ελαστομερή πολυμερή.

Ο οπλισμός ενίσχυσης είναι ειδικό υαλόπλεγμα.

Η κάτω επιφάνεια της μεμβράνης φέρει ένα φιλμ πολυαιθυλενίου, το οποίο διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.

Ασφαλτική μάζα: Ελαστομερής (SBS)

Οπλισμός: Ειδικό υαλόπλεγμα

Αντοχή σε εφελκυσμό: 880 Ν/5cm κατά μήκος, 830 Ν/5cm κατά πλάτος

Ευκαμψία σε ψύχος: -10οC

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: 90οC – 110οC

Βάρη: 4,7Kg/m2

Επικάλυψη: Φύλλο αλουμινίου πάχους 0,08 χιλιοστών

Ρολό 8x1m

Παλέτα 200m2

Τεχνικό Φυλλάδιο ARMALU