Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Adesival Mineral

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ελαστομερείς μεμβράνες (αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα), οπλισμένες με πολυεστέρα κι επικαλυμμένες με χρωματιστή ψηφίδα (κόκκινη, πράσινη ή λευκή).

Εφαρμόζονται χωρίς τη χρήση φλόγιστρου.

Σε πορώδεις επιφάνειες να προηγείται το RUBBERLAC (250 ml/m2)

Βάρος: 3,5Kg/m2

Ρολά 10 x 1m

 

Παλέτες 250m2

Τεχνικό Φυλλάδιο ADESIVAL MINERAL