Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
RUBBERLAC

Ελαστομερές, στεγανωτικό ασφαλτικό διάλυμα για τη συγκόλληση των αυτοκόλλητων ασφαλτικών ταινιών Adeflex. Χρησιμοποιείται επίσης για όλα τα αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα.

Χρόνος εφαρμογής: 20-30’ στους 20oC.

Κατανάλωση

0,25 – 0,40 Kg/m2/στρώση (επιφάνεια σκυροδέματος)

0,15 – 0,25 Kg/m2/στρώση (μεταλλική επιφάνεια)

Δοχεία του 1Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο RUBBERLAC