Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BITUPLAST

Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, για την προστασία οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

Κατανάλωση

Στεγανοποίηση δωμάτων – 2,50 Kg/m2

Στεγάνωση τοιχίων – 1,50 Kg/m2

Κόλληση θερμομονωτικών πλακών – 0,70 Kg/m2

Φράγμα υδρατμών – 0,50 Kg/m2

Δοχεία των 18Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο BITUPLAST