Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BITUPAST

Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, σε μορφή πάστας ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη στεγανοποίηση τοιχίων – υπογείων.

Κατανάλωση

Στεγανοποίηση δωμάτων – 3,60 Kg/m2

Στεγάνωση τοιχίων – 1,50 Kg/m2

Κόλληση θερμομονωτικών πλακών – 0,70 Kg/m2

Φράγμα υδρατμών – 0,40-0,60 Kg/m2

Δοχεία των 18Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο BITUPAST