Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Leschuplast Ταινίες PVC

Ταινίες στεγανοποίησης αρμών.

 

Εφελκυστική αντοχή: ≥ 8,0 MPa

Επιμήκυνση θραύσης: ≥ 275%

Σκληρότητα Shore A: 75±5

 

 

Ρολά 25 m

Τεχνικό Φυλλάδιο Leschuplast PVC Waterstops