Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Kristop

Υπερταχείας πήξης κονίαμα για άμεση σφράγιση διαρροών.

 

Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: 1 min

Χρόνος πήξης: 5 min

 

Ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ώρα: 9 MPa

1 ημέρα: 12,5 MPa

Επιφάνειες εφαρμογής: σκυρόδεμα, τοιχοποιία

Θερμοκρασία εφαρμογής: +°5 C έως +30 °C

Δοχείο 5Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο KRISTOP