Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
KIMICOVER IN

Έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού ένεμα για τη δημιουργία συνεχούς, χημικού φράγματος ανιούσας υγρασίας.

Μη τοξικό προιόν

Διάτρηση οπών διαμέτρου 24 mm, 25 cm πάνω από το έδαφος, σε αξονική απόσταση 15-19 cm

Εισπίεση ενέματος με βαρυτική πλήρωση μέσω υποδοχέων συνδεδεμένων με σωληνάκια

Μετά από 24 ώρες αφαίρεση εξοπλισμού και σφράγιση οπών

Δεν περιέχει διαλύτες

Δεν είναι εύφλεκτο

Σχηματίζει ένα συνεχές φράγμα έναντι ανιούσας υγρασίας στο εσωτερικό της τοιχοποιίας

Εφαρμογή με εισπίεση ενέματος ή βαρυτική πλήρωση

Κατανάλωση

0,25kg/ml/cm πλάτους τοίχου

Δοχεία των 5 & 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο KIMICOVER IN