Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Dekguard Elastic

Dekguard Elastic – Ελαστομερής, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών , ,

Το σύστημα DEKGUARD ELASTIC αποτελείται από:

  1. Ενός συστατικού αστάρι διείσδυσης: NITOPRIME DG.
  2. Ενός συστατικού ελαστομερή: DEKGUARD ELASΤIC.

Το DEKGUARD ELASΤIC είναι μια ελαστομερής , υδατικής βάσης, προστατευτική επίστρωση με βάση ένα ειδικά σχεδιασμού ακρυλικό πολυμερές. Παρουσιάζει εξαιρετική ευκαμψία σε κύκλους συστολής/διαστολής, χαμηλή κατακράτηση σκόνης, αντοχή σε επιθετικά στοιχεία της ατμόσφαιρας, υπεριώδη ακτινοβολία και βροχή .Διατίθεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

  • Χρήσεις

Το σύστημα DEKGUARD ELASTIC είναι κατάλληλο για προστασία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Αποτελεί ιδανικό φράγμα προστασίας έναντι όξινων αερίων, χλωριόντων, οξυγόνου και νερού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου αναμένονται ρηγματώσεις. Το σύστημα είναι επιπλέον κατάλληλο για προστασία διάφορων τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τοιχοποιίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε παράκτιο περιβάλλον.

 

  • Πλεονεκτήματα
  • Εξαιρετικό φράγμα προστασίας έναντι διοξειδίου του άνθρακα, χλωριόντων, οξυγόνου και νερού.
  • Ικανότητα γεφυρώσεις ρωγμών έως 6mm, και αντοχής σε κυκλική κίνηση (κύκλος συστολοδιαστολής ρωγμών) της τάξης του 1mm
  • Εξαιρετική ευκαμψία ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (<0οC).
  • Υψηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και γήρανση.
  • Υδατικής βάσης
  • Μεγάλη γκάμα χρωματισμών
Μέθοδος ελέγχου Πρότυπο Απαίτηση κατά ΕΝ 1504-2 Αποτελέσματα
 

Πρόσφυση

 

ΕΝ 1542:2000

Χωρίς παραλαβή κυκλοφοριακού φόρτου >0,8 ΜΡa  

1,13 MPa

Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO 7783-2:1999 Class 1 Sd<5m 0,76m
Διαπερατότητα υγρού νερού EN 1062-3:1999 W<0,1kg/m2.h0,5 0,02kg/ m2.h0,5
Γεφύρωση ρωγμών ONE EN 1062-7:2004 Class IV > 1250um 1595um
Χρόνος στεγμώματος επιφάνειας (Μέθοδος Ballotini)  

EN ISO 1517:1996

 

 

2h 15m

Περιεκτικότητα σε στερεά 54,5%
Ισοδύναμο πάχος επικάλυψης σκυροδέματος 30MPa  

TAYWOOD METHOD

 

 

125mm

Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα ύστερα από έκθεση QUV για 2000 ώρες  

 

TAYWOOD METHOD

 

 

 

 

>100m

Συμπεριφορά σε φωτιά EN-ISO 11925-2

EN 13823

EUROCLASS BS1d0

 

Αριθμός στρώσεων NITROPRIME DG:2

DEKGUARD ELASTIC:2

Θεωρητική κατανάλωση NITROPRIME DG:0,14/m2

DEKGUARD ELASTIC: 0,4/m2

Θεωριτικός σχηματισμός υγρού φιλμ/στρώση NITROPRIME DG: N/A

DEKGUARD ELASTIC: 400microns

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής Να μην εφαρμόζεται όταν η θερμοκρασία της επιάνειας του υποστρώματος είναι: <5oC

Δοχείο 10 lt

Τεχνικό Φυλλάδιο Dekguard Elastic

Πιστοποίηση DOP Dekguard Elastic

Dekguard Elastic MSDS