Δύο συστατικών, υγρή, ελαστική, μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την υβριδική πολυουρία

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2)

Ταχεία ωρίμανση υλικού

Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση θραύσης

Υψηλή αντοχή σε κρούση, σχίσιμο, τριβή

Καλή αντοχή σε χημική προσβολή

Εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

Η απουσία αρμών ελαχιστοποιεί τα “αδύναμα” σημεία εισόδου υγρασίας στην κατασκευή

Δυνατότητα εφαρμογής σε υφιστάμενες στεγανοποιητικές στρώσεις με το κατάλληλο αστάρι (ασφαλτικές, πολυμερείς μεμβράνες)