Δύο συστατικών, υγρή, ελαστική, μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση την καθαρή πολυουρία

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2 (Μέθοδοι 2.2, 5.1, 6.1 και 8.2)

Ταχεία ωρίμανση υλικού

Υψηλή εφελκυστική αντοχή και επιμήκυνση θραύσης

Υψηλή αντοχή σε κρούση, σχίσιμο, τριβή

Υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή

Εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

Υψηλή αντοχή σε ανάπτυξη ριζικών συστημάτων

Η απουσία αρμών ελαχιστοποιεί τα “αδύναμα” σημεία εισόδου υγρασίας στην κατασκευή

Δυνατότητα εφαρμογής σε υφιστάμενες στεγανοποιητικές στρώσεις με το κατάλληλο αστάρι (ασφαλτικές, πολυμερείς μεμβράνες)