Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα) για δομικές ενισχύσεις

Υψηλό μέτρο ελαστικότητας (Ε≥270 GPa)

Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή

Υλικό ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον

Ευκολία μεταφοράς και τοποθέτησης

Εξαιρετική συμπεριφορά έναντι κόπωσης και γήρανσης