Υψηλών αντοχών υφάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα) για δομικές ενισχύσεις

Υψηλό μέτρο ελαστικότητας (Ε=240 GPa)

Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή

Υλικό ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον

Ευκολία μεταφοράς και τοποθέτησης

Εξαιρετική συμπεριφορά έναντι κόπωσης και γήρανσης