Δύο συστατικών, εποξειδική πάστα επισκευής, αγκύρωσης και επικόλλησης δομικών στοιχείων

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά

Μέσο επικόλλησης ελασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα)

Στοκάρισμα ρωγμών πριν την εφαρμογή ενέσιμων εποξειδικών ρητινών

Επιφανειακά στοκαρίσματα επιφανειών σκυροδέματος πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών συστημάτων