Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
TECNOFIX CI

Sintofix CI – Αστάρι πολυουρεθανικών σφραγίσεων

Αστάρι πολυουρεθανικών σφραγίσεων για πορώδη υποστρώματα και μέταλλα. Έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, υγρής μορφής προϊόν ως προεπάλειψη πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών σφραγιστικών ενός ή δύο συστατικών
Υψηλός βαθμός διείσδυσης σε πορώδη υποστρώματα
Δυνατότητα πρόσφυσης και σε μεταλλικές επιφάνειες

5% κ.β. απαιτούμενης ποσότητας σφραγιστικού

Μεταλλικά φιαλίδια 1Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο SINTOFIX CI