Σχάρα για τα αποστραγγιστικά κανάλια από γαλβανισμένο χάλυβα.

Για πλάτος καναλιών 13cm.