Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή, εκτοξευόμενο κονίαμα (ξηρή μέθοδος)

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Ταχεία και υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ημέρα: 20 MPa

7 ημέρες: 45 MPa

28 ημέρες: 60 MPa

Πολύ υψηλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα υποδοχής

Χαμηλή αναπήδηση εκτοξευόμενου υλικού

Δεν περιέχει καυστικούς επιταχυντές

Δεν περιέχει χλωρίδια

Εφαρμογές: Επισκευή/αποκατάσταση μεγάλων επιφανειών σε οικοδομικά έργα, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, σήραγγες, διαφραγματικοί τοίχοι, πασσαλότοιχοι, λιμενικά έργα, πύργοι ψύξης