Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
POZZOLITH 390N

Ρευστοποιητής/πλαστικοποιητής/επιβραδυντής για παραγωγή ρευστών σκυροδεμάτων με ρευστότητα που διαρκεί.

Συμμορφώνεται προς ΕΝ 394-2.

Συνιστάται για:

Μαζικές σκυροδετήσεις
Μακρινές μεταφορές σκυροδέματος
Αντλήσιμο σκυρόδεμα
Σκυροδέτηση σε θερμά κλίματα

Δοχείο 20Kg

Βαρέλια 250Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο POZZOLITH 390 N