Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη, τροποποιημένη με πολυμερή, ψυχρής εφαρμογής με ενσωματωμένο ένα διαστρωμένο φιλμ από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE).

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας:  Αυτοκόλλητη επίστρωση