Ενός συστατικού σφραγιστικό αρμών δαπέδων βασισμένο στην τεχνολογία των MS Polymers.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 14188-2:2004

Κατάλληλο για σφράγιση αρμών βιομηχανικών δαπέδων

Υψηλή αντίσταση έναντι απότριψης

Ταχεία ωρίμανση

Ευκολία εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες

Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπές επιφάνειες

Δεν απαιτείται ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) στις περισσότερες εφαρμογές