Υαλόπλεγμα με αντιαλκαλική προστασία για την ενίσχυση και προστασία των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πιστοποιημένο κατά ETAG 004