Υγρό γαλάκτωμα ενισχυτικό πρόσφυσης.

Υδαρές διάλυμα με ιδιότητες επανα-γαλακτωματοποίησης (διαμόρφωση μεμβράνης η οποία επανυγραίνεται με την επαφή της με το φρέσκο σκυρόδεμα – σχηματισμός χημικού δεσμού συγκόλλησης)

Ελάχιστος χρόνος αναμονής: 1 ώρα

Δεν συνιστάται σε περίπτωση κατασκευών που θα δεχθούν μόνιμες υδροστατικές πιέσεις