Μη διαπερατή, ανακλαστική μεμβράνη κεραμοσκεπών με κυψελίδες αέρα

Απαραίτητο το κατάλληλο κενό αερισμού ανάμεσα στη μεμβράνη και τη θερμομονωτική στρώση

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13859-1