Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
S&P CFK Lamellas

S&P CFK Lamellas – Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα) για δομικές ενισχύσεις ,

Υψηλών αντοχών ελάσματα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα) για δομικές ενισχύσεις.

Τύπος 150/2000: E=170 GPa

Τύπος 200/2000: E=205 GPa

 

Εφελκυστική αντοχή (ε=0,6%)

150/2000: 1,05 GPa

200/2000: 1,25 GPa

 

Εφελκυστική αντοχή (ε=0,8%)

150/2000: 1,40 GPa

200/2000: 1,65 GPa

 

Πάχος: 1,2/1,4 (mm)

Πλάτος: 50,60,80,90,100,120,150 (mm)

Ρολό 100 m

Ρολό 150 m

Τεχνικό Φυλλάδιο S&P CFK Lamellas