Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Sinmast S2W

Sinmast S2WV – Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη επικόλλησης για την εφαρμογή υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα) ,

Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη επικόλλησης για την εφαρμογή υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα).

Υψηλές μηχανικές ιδιότητες

Χαμηλό προς μεσαίο ιξώδες

Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο

Χωρίς συρρικνώσεις μετά τη σκλήρυνση

Αδιαπέρατο από υγρά

Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση:

150-300 gr/m² (κόλλα προσαρμογής και επικόλλησης/ξηρή μέθοδος)

150-200 gr/m² (στρώση σφράγισης και προστασίας πριν την εφαρμογή επιχρισμάτων)

Δοχείο 20 kg (A+B)

Δοχείο 10 kg (A+B)

Δοχείο 4 kg (A+B)

Δοχείο 1 kg (A+B)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMAST S2WV