Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Sinmast S2W

Sinmast S2W – Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος για την εφαρμογή υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα) ,

Δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι εμποτισμού σκυροδέματος για την εφαρμογή υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα).

Υψηλές μηχανικές ιδιότητες

Χαμηλό προς μεσαίο ιξώδες

Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πέτρα, ξύλο

Χωρίς συρρικνώσεις μετά τη σκλήρυνση

Αδιαπέρατο από υγρά

Δεν περιέχει διαλύτες

Κατανάλωση: 300 gr/m²

Δοχείο 20 kg (A+B)

Δοχείο 10 kg (A+B)

Δοχείο 4 kg (A+B)

Δοχείο 1 kg (A+B)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMAST S2W