Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINMAST P103

Δύο συστατικών εποξειδική πάστα επισκευής, αγκύρωσης και επικόλλησης δομικών στοιχείων.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ-1504-4 και ΕΝ-1504-6

Συνιστάται για:
Οριζόντιες αγκυρώσεις – πακτώσεις ράβδων οπλισμού
Επιφανειακή σφράγιση ρωγμών
Επικόλληση χαλυβδοελασμάτων
Επικόλληση ελασμάτων από ίνες άνθρακα

Η κατανάλωση ποικίλει ανάλογα με το είδος της εργασίας εφαρμογής.

Η πυκνότητα του προιόντος είναι περίπου 1,7 kg/lt (για υπολογισμό για οριζόντιες αγκυρώσεις)

Δοχεία 1Kg (Α+Β)

Δοχεία 20Kg (Α+Β)

Δοχεία 10Kg (Α+Β)

Δοχεία 4Kg (Α+Β)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMAST P103