Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Renderoc St05

Το RENDEROC STO5 είναι ένα τσιμεντοείδες κονίαμα δύο συστατικών. Κατάλληλο για προστασία σκυροδέματος και τοιχοποιίας έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας, συγκεκριμένων χημικών και οξέων καθώς επίσης και για την αύξηση της αντοχής σε φορά.

 • Συστατικό Α:

Σκόνη αποτελούμενη από τσιμέντο, διαβαθμισμένα αδρανή( μέγιστη κοκκομετρία:0,5mm) και χημικά πρόσθετα.

 • Συστατικό Β:

Υγρό βασισμένο σε τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, το οποίο προσδίδει στο RENDEROC STO5 μία κρεμώδη συνοχή με εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο εφαρμογής.

Πλεονεκτήματα

 • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
 • Κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρμογές
 • Εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα χωρίς την ανάγκη χρήσης ενισχυτικού πρόσφυσης (αστάρι)
 • Ιδανικό για πλήρωση φυσαλίδων αέρα (blow holes) στην επιφάνεια σκυροδέματος
 • Προστατευτικό φράγμα έναντι ενανθράκωσης
 • Προστατευτικό φράγμα έναντι προσβολής από δράσεις χλωριόντων
 • Υψηλή θλιπτική αντοχή
 • Πιστοποιημένο για χρήση σε επιφάνειες κατασκευών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό (Πιστοποίηση WRAS: Water Regulations Advisory Service)
 • Δεν είναι εύφλεκτο (κατηγορία Α2-s1d0 κατά ΕΝ 13501-1)
Μέθοδος ελέγχου Πρότυπο Απαίτηση κατά      EN 1504 Αποτελέσματα
Θλιπτική αντοχή EN 12190: 1999 ≥45MPa 1 ημέρα: 13MPa

7 ημέρες: 37 MPa

28 ημέρες: 50MPa

Πρόσφυση ΕΝ 1542:1999 ≥2,0MPa 2,8MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα EN 1015-17:2000 ≤0,05% 0,01%
Θερμική συμβατότητα (ψύξη – απόψυξη) ΕΝ 13687-1:2002 ≥2,0MPa 2,7MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση dk ΕΝ 13295:2005 dk≤ Σκυρόδεμα ελέγχου Συμμορφώνεται
Συμπεριφορά σε φωτιά ΕΝ 13501-1 Κατηγορία Α2 S1 d0              (μη εύφλεκτο)
Χρόνος λήξης Αρχική λήξη: 5 ½ hrs (200C)

 

Τελική λήξη: 6 hrs (200C)

Πυκνότητα φρέσκου κονιάματος 1950kg/m3
Αντιδρώντα στοιχεία σε αλκαλικό περιβάλλον Μέθοδος ΤΙ-Β 52 ≤ 1% (κ.ο.)
Αντίσταση σε χημική προσβολή ΕΝ 13529 Μείωση σκληρότητας <50% κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία στις ομάδες 3,10,11,12,14
Τριχοειδής απορρόφηση ΕΝ 13057 ≤0,5kg/m2h0,5 0,2kg/ m2h0,5
Διαπερατότητα υγρού νερού ΕΝ 1062-3 ≤0,1kg/m2h0,5 0,08kg/m2h0,5
Διαπερατότητα υδρατμών ΕΝ ISO 7783-2 Sd 0,48m                 (κατηγορία Ι – διαπερατό)
Διαπερατότητα CO2 EN 1062-6 Sd>50m Sd=57m
Αντοχή σε απότριψη ΕΝ ISO 5470-1 Απώλεια βάρους<3000mg 2785mg
Αντοχή σε κρούση ΕΝ ISO 6272-1 Κατηγορία ΙΙΙ≥20N.m. 24,5N.m.
Διείσδυση χλωριόντων EN 13396 0,1719 (μετά από 6 μήνες σε βάτος 4-6mm)
*Συμπεριφορά του REDENROC STO5 έναντι διείσδυσης χλωριόντων ΝΤ BUILD 443 1mm του υλικού ισοδυναμεί με 13mm σκυροδέματος με wk=0,45
*Συμπεριφορά του REDENROC STO5 έναντι ενανθράκωσης ΝΤ BUILD 357 2mm του υλικού ισοδυναμεί με 21mm σκυροδέματος με wk=0,45

Σάκος 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Renderoc ST05

Πιστοποίηση DOP Renderoc ST05

MSDS Renderoc ST05