Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Renderoc HSXtra

Renderoc HSXtra – Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα , ,

Θιξοτροπικό, υψηλής επίδοσης, μη συρρικνούμενο, τροποποιημένο με πολυμερή επισκευαστικό κονίαμα.

Υλικό βασισμένο στην Τεχνολογία Διαστασιολογικής Σταθερότητας της Fosroc (Dimensional Stability Technology)

Συστολή λόγω ξήρανσης κατά ASTM C 157-93

7 ημέρες: < 300 microstrain

28 ημέρες: < 500 microstrain

 

Θλιπτική αντοχή κατά BS EN 196-1

7 ημέρες: 60 MPa

28 ημέρες: 80 MPa

 

Πάχος εφαρμογής:

10-75 mm (κάθετες επιφάνειες)

10-100 mm (οριζόντιες επιφάνειες)

10-50 mm (οροφές)

Δοσολογία: 4,50 lt νερού/σάκο 25 kg

 Απόδοση: 13,40 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 Σε περίπτωση μόνιμα υγρού ή νοτισμένου υποστρώματος συνιστάται η χρήση του ενισχυτικού πρόσφυσης: Nitobond EP

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Renderoc-HSXtra