Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Renderoc HBS

Το RENDEROC HBS είναι τσιμεντοειδές .Επισκευαστικό κονίαμα για αποκαταστάσεις διατομών οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελείται από τσιμέντο PORTLAND, διαβαθμισμένα αδρανή και χημικά πρόσθετα. Λόγω της σύνθεσής του, ελαχιστοποιείται η απαίτηση σε νερό, γεγονός το οποίο διασφαλίζει την ανάπτυξη υψηλών, ταυτόχρονα και με την μακράς διάρκεια ανθεκτικότητα του σκληρυμένου κονιάματος. Το RENDEROC HBS έχει σχεδιαστεί ειδικά για κάθετες επιφάνειες (πάχος εφαρμογής 10-40mm/στρώση) και οροφές (10-30mm/στρώση) χωρίς τη χρήση ξυλότυπου. Μεγαλύτερα πάχη εφαρμογής μπορούν να επιτευχθούν είτε με την εφαρμογή διαδοχικών στρώσεων, είτε με τη χρήση ξυλοτύπου. Πριν την εφαρμογή του RENDEROC HBS συνιστάται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης RENDEROC PRIMER.

  • Κατάλληλο για αποκαταστάσεις διατομών οπλισμένου σκυροδέματος θλιπτικής αντοχής 35-60ΜΡa.
  • Δεν είναι αναγκαία η χρήση ξυλότυπου.
  • Λόγω της τροποποιημένης με πολυμερή σύνθεσής του, έχει εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και χλωριόντα.
  • Λόγω της αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης του, έχει μακράς διάρκειας διαστασιολογική σταθερότητα.
  • Δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής με τη μέθοδο του ψεκασμού.
  • Δεν περιέχει χλωρίδια.
 

ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ       ΕΝ 1504 ΓΙΑ ΚΟΝΙAΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  R4  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Θλιπτική Αντοχή EN 12190:1999 ≥45  MPa 1 Ημέρα: 20ΜΡa

28 Ημέρες: 50 ΜΡa

Πρόσφυση EN   1542:1999 ≥2,0 MPa 2,1 MPa
Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα  

EN 1015-17:2000

 

≤0,05%

 

0,03%

Θερμική Συμβατότητα

(Ψύξη-Απόψυξη)

 

EN 13687-1:2002

 

≥2,0 MPa

 

2,0 MPa

Αντίσταση σε Ενανθράκωση dk. EN 13295:2005 dk≤Σκυρόδεμα Έλεγχου Συμμορφώνεται
Μέτρο ελαστικότητας σε Θλίψη  

EN 13412

 

≥20 EPa

 

25EPa στις 28 Ημέρες

Καμπτική Αντοχή BS 6319 Pt.3:1990 6,5ΜPa στις 28 Ημέρες
Εφελκυστική Αντοχή BS 6319 Pt.3:1985 2,9ΜPa στις 28 Ημέρες
Χρόνος Πύξης BS 4551 Pt14:1980 Αρχική Πήξη: 3 Ώρες

Τελική Πήξη: 5  Ώρες

Πυκνότητα Φρέσκου Κονιάματος  

 

2000kg/m3

Πάχος Εφαρμογής

Ελάχιστο

Κάθετες Επιφάνειες

Οροφές

 

 

 

 

 

10mm

Έως 80mm

Έως 70mm

Αντίσταση σε Χημική Προσβολή Δες PATCHROC GP
 

Διείσδυση Χλωριόντων

 

EN 13396

0,146% (έτη από 6 μήνες σε διάλυμα περιεκτικότητας 3% σε NaCI σε βάθος 8-10mm).

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Renderoc HBS

Πιστοποίηση DOP Renderoc HBS

MSDS Renderoc HBS