Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Renderoc DS

Υπερταχείας πήξης, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (ξηρή μέθοδος εφαρμογής).

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

 

Χρόνος αρχικής πήξης: < 10 λεπτά (στους 20 °C)

 

Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm

Μέγιστο πάχος εφαρμογής:

140 mm (οροφές)

200 mm (κάθετες επιφάνειες)

 

Απόδοση: 12,5 lt/σάκο 25 kg (80 σάκοι / m³)

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Renderoc DSR

Πιστοποίηση DOP Renderoc DSR

MSDS Renderoc DSR