Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Patchroc GP

Το PATCHROC GP είναι υπερταχείας πήξης επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τοπικές εφαρμογές αποκατάστασης οδοστρωμάτων, αεροδιαδρόμων και δαπέδων από σκυρόδεμα.

Αποτελείται από τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα αδρανή και χημικά πρόσθετα. Λόγω της σύνθεσης του ελαχιστοποιείται η απαίτηση σε νερό, γεγονός το οποίο διασφαλίζει την ανάπτυξη υψηλών αντοχών ταυτόχρονα με την μακράς διαρκείας ανθεκτικότητα του σκληρυμένου κονιάματος.

Το  PATCHROC GP προορίζεται για οριζόντιες εφαρμογές με πάχος ανάπτυξης 12-100mm. Η επιφάνεια εφαρμογής συνιστάται να μην ξεπερνά τα 4m2 (για μεγαλύτερες επιφάνειες χρησιμοποιείται το PAVEROC).

 • Εφαρμογές

Τοπικές, επείγουσες και μόνιμες αποκαταστάσεις σε:

 • Δάπεδα κυκλοφορίας από σκυρόδεμα
 • Αεροδιαδρόμους από σκυρόδεμα
 • Ράμπες πρόσβασης

Πλεονεκτήματα

 • Υπερταχεία ανάπτυξη αντοχής. Δυνατότητα παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου σε 2 ώρες
 • Υψηλή αντοχή σε τριβή
 • Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα σκυροδέματος
 • Αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση
 • Δεν περιέχει πρόσμικτα με βάση το χλώριο
 • Λόγω της αλκαλικότητας του παρέχει πρόσθετη προστασία στον ενσωματωμένο οπλισμό
 • Το σκληρυμένο κονίαμα είναι αδιαπέραστο από όξινα αέρια, χλωριόντα και οξυγόνο
Μέθοδος ελέγχου Πρότυπο Απαίτηση κατά

EN 1504

Αποτελέσματα
Θλιπτική αντοχή EN 12190: 1999 ≥45MPa  2 ώρες:  20MPa

1 ημέρα: 50MPa

7 ημέρες: 55MPa

28 ημέρες:68MPa

Πρόσφυση ΕΝ 1542:1999 ≥2,0MPa 2,2MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα EN 1015-17:2000 ≤0,05% 0,02%
Θερμική συμβατότητα (ψύξη – απόψυξη) ΕΝ 13687-1:2002 ≥2,0MPa 2,0MPa
Αντίσταση σε ενανθράκωση dk ΕΝ 13295:2005 dk≤ Σκυρόδεμα ελέγχου Συμμορφώνεται
Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη ΕΝ 13412 ≥20 GPa 29 GPa στις 28 ημέρες
Αντίσταση σε ολίσθηση ΕΝ 13036-4 Κατηγόρια ΙΙΙ Κατηγόρια ΙΙΙ
Συμπεριφορά σε φωτιά ΕΝ 1504-3:2005 Κατηγορία A1 (εύφλεκτο)
Χρόνος πήξης ΒS 4551 Pt14:1980 Αρχική πήξη: 40min

Τελική πήξη: 60min

Χρόνος εργασιμοτητας 10οC   20οC

60min 30min

Χρόνος παραλαβής κυκλοφοριακού φόρτου απο:

-Πεζούς

-Οχήματα

 

 

10οC     20οC

4 ώρες  2hrs

4 ώρες  2hrs

Αντίσταση σε χημική προσβολή  

 

 

Η χαμηλή διαπερατότητα του PATCHROC GP επιβραδύνει δραματικά τη χημική προσβολή σε επιθετικό περιβάλλον έκθεσης. Το κονίαμα μετά από πήξη του είναι αδιαπέραστο από όξινα αέρια χλωριόντα και οξυγόνο .
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής

Μέγιστο πάχος εφαρμογής

Μέγιστη επιφάνεια εφαρμογής

 

 

 

 12mm

100mm

4m2

Σάκος 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Patchroc GP

Πιστοποίηση DOP Patchroc GP

MSDS Patchroc GP