Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Mucis Mia 200

MuCis Mia 200 – Πολυλειτουργικός αναστολέας διάβρωσης μη αποκαλυμμένου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα , ,

Πολυλειτουργικός αναστολέας διάβρωσης μη αποκαλυμμένου οπλισμού σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Εφαρμογή με τη μέθοδο του εμποτισμού

Παρέχει ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμού

Διάχυση των μορίων του υλικού διά μέσου του πορώδους του σκυροδέματος

Επέκταση του χρόνου ζωής της κατασκευής

Εφαρμογή με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό

Εφαρμογή σε 1 ή 2 στρώσεις. Χρόνος αναμονής μεταξύ τους: 8 ώρες

Κατανάλωση: 0,15 kg/m²/στρώση

Βαρέλι 200 kg

Δοχείο 20 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο MuCis Mia 200