Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
K140 Repatech R4

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4  

Πάχος εφαρμογής: 5-50 mm

Δυνατότητα εφαρμογής με μυστρί, αντλία ή ψεκασμό

Ανθεκτικό κατά την επαφή του με θαλασσινό νερό ή νερό υψηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα

Κατάλληλο για πόσιμο νερό

Δοσολογία: 4,2 lt νερού/σάκο 25 kg

Κατανάλωση: 20 kg/m²/10 mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο K140 Repatech R4

MSDS K140 Repatech R4