Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Gantre 742

Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας / επιβραδυντής πήξης.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2

Χημική βάση: Polynapthalene sulphonate

Μείωση νερού: min 12% χωρίς κίνδυνο διαχωρισμού

Σημαντική αύξηση της αρχικής και τελικής αντοχής του σκυροδέματος (ανάλογα με τη δοσολογία)

Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος

Περιεκτικότητα σε χλώριο: < 0,1%

Δοσολογία: 0,8% – 1,5% κ.β. τσιμέντου

Δοχεία των 20Kg

Δεξαμενή 1000Kg