Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra GP

Χυτό, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  τσιμεντοειδές κονίαμα για πακτώσεις ακριβείας.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Εξαιρετικά υψηλή ρεολογία

Υψηλή αρχική και τελική αντοχή

Δεν περιέχει χλωρίδια

Δυνατότητα εφαρμογής με χρήση αντλίας

Πάχος εφαρμογής: 10-75 mm

Δοσολογία: 4,0-4,5 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 13,25 lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής

1 ημέρα: 15 MPa

7 ημέρες: 45 MPa

28 ημέρες: 65 MPa

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra GP

MSDS Conbextra GP

Πιστοποίηση DOP Conbextra GP