Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Cleaner X3

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των ελασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα)

 

Κατανάλωση (ανά πλάτος ελάσματος)

 50 mm: 30-35 gr/m

60 mm: 40-45 gr/m

80 mm: 55-60 gr/m

100 mm: 65-70 gr/m

120 mm: 80-85 gr/m

Δοχείο 13 kg

Δοχείο 3 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Cleaner X3