Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BETONFIX RCA

Betonfix RCA – Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο, ταχείας ανάπτυξης αντοχών επισκευαστικό κονίαμα , ,

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο, ταχείας ανάπτυξης αντοχών επισκευαστικό κονίαμα.

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R3

Εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης

Υψηλή αντίσταση σε θειικά

Πάχος εφαρμογής: 15-30 mm (κάθετες επιφάνειες)

15-30 mm (οριζόντιες επιφάνειες)

15-20 mm (οροφές)

Δοσολογία: 4,0-5,0 lt νερού/σάκο 25 kg

Κατανάλωση: 17 kg /m²/10 mm πάχους ανάπτυξης

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Betonfix RCA

MSDS Betonfix RCA