Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BETONFIX KIMIFER

Betonfix Kimifer – Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού , ,

Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού.

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-7

Υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και χάλυβα

Υψηλές αλκαλικές ιδιότητες

Υψηλή αντοχή στο νερό και στα επιβλαβή αέρια της ατμόσφαιρας

Μη τοξικό – δεν περιέχει χρώμιο

Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 30 min στους 20°C

Δοσολογία: 1,25 lt νερού/5 kg

Κατανάλωση: 140 gr/m/ράβδο οπλισμού Φ14

400 gr/m² (ως ενισχυτικό πρόσφυσης)

Δοσολογία

5kg/1,25 lt νερού

20kg/5lt νερού

Δοχεία 5Kg

 

Τεχνικό Φυλλάδιο BETONFIX KIMIFER

Πιστοποίηση DOP Betonfix Kimifer