Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BETONFIX FB

Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο, επισκευαστικό κονίαμα.

 

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης

Ιδανικό για αποκατάσταση και σταθεροποίηση τοιχοποιίας από φυσική πέτρα ή τούβλο

Πάχος εφαρμογής: 15-30 mm (κάθετες επιφάνειες)

15-30 mm (οριζόντιες επιφάνειες)

15-20 mm (οροφές)

Δοσολογία: 4,0-4,8 lt νερού/σάκο 25 kg

Κατανάλωση: 18 kg /m²/10 mm πάχους ανάπτυξης

Σακιά 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο BETONFIX FB

MSDS Betonfix FB