Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Auramix 740SR

Το AURAMIX 740SR βασίζεται σε έναν καινοτόμο συνδυασμό πολυκαρβοξυλικών πολυμερών, τα οποία παρουσιάζουν μια ανώτερη απόδοση διασποράς στη μάζα του σκυροδέματος. ο ειδικός σχεδιασμός του υλικού οδηγεί σε παραγωγή μείγματος με παρατεταμένη διατήρηση εργασιμότητας έως και 4 ώρες, και ταυτόχρονα βελτίωση των ρεολογικών χαρακτηριστικών του. Το AURAMIX 740SR είναι ιδανικό για την παραγωγή του εργοταξιάκου/εργοστασιακού σκυροδέματος λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του σε ότι αφορά τη μείωση απαίτησης νερού και της παρατεταμένης διατήρηση εργασιμότητας, ενώ ταυτόχρονα η χρήση του δεν δρα επιβαρυντικά στην ανάπτυξη των αντοχών.

  • Κατάλληλο για σκυροδετήσεις σε ύψη/μεγάλες αποστάσεις
  • Κατάλληλο για παραγωγή αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (SELF-COMPACTING CONCRETE – SCC)
  • Κατάλληλο για παραγωγή σκυροδέματος με διατήρηση εργασιμότητας έως και 4 ώρες
  • Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αντοχών/χαμηλού λόγου W/C.

Δεξαμενές 1000lit

Δοχεία 20lit

Τεχνικό Φυλλάδιο Auramix-740SR