Δύο συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο, εποξειδικό ρητινοκονίαμα για δάπεδα σκυροδέματος

 Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13813

Μπορεί  να εφαρμοσθεί σε νωπά υποστρώματα σκυροδέματος σχετικής υγρασίας <60%

Ταχεία ωρίμανση

Υψηλή αντοχή σε κρούση και απότριψη

Καλή αντοχή σε χημική προσβολή

Εφαρμογές: Βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

χημικές βιομηχανίες, χώροι τυποποίησης τροφίμων