Δύο συστατικών, εποξειδική βαφή υδατικής διασποράς για δάπεδα σκυροδέματος

 Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13813

Δεν απαιτείται αστάρι (ενισχυτικό πρόσφυσης) για την εφαρμογή του

Μπορεί  να εφαρμοσθεί σε νωπά υποστρώματα σκυροδέματος σχετικής υγρασίας <70%

Κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό

Κατάλληλο για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους χώρων τυποποίησης τροφίμων

Οικολογικό προϊόν – δεν απελευθερώνει οσμές ή επιβλαβείς ουσίες κατά την εφαρμογή

Ταχεία ωρίμανση

Υψηλή αντοχή σε απότριψη

Εφαρμογές: Βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα καταστημάτων και εμπορικών κέντρων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χημικές βιομηχανίες, χώροι τυποποίησης τροφίμων