Δύο συστατικών, τροποποιημένο, εποξειδικό αστάρι

Kατάλληλο για εφαρμογή σε μια σειρά υποστρωμάτων όπως: σκυρόδεμα, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες αλουμινίου, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, παλιές επιστρώσεις

Bασικό υλικό συστημάτων στεγανοποίησης με υγρές, ελαστικές, πολυουρεθανικές μεμβράνες και μεμβράνες πολυουρίας

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13813

Καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες

Υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα υποδοχής

Υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή

Δυνατότητα αναμονής μεταξύ στρώσεων έως 15 ημέρες