Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ritines_ximioanthektikes

Είναι ρητίνες με βάση το βινυλεστέρα κατάλληλες για χρήση σε περιβάλλον όπου απαιτούνται ιδιαίτερες χημικές και μηχανικές αντοχές όπως ενίσχυση και προστασία εσωτερική σε δεξαμενές αποθήκευσης χημικών ουσιών όπως οξέα, αλκάλια κλπ.

Είναι επίσης κατάλληλες για την κατασκευή πολυεστερικών καλουπιών.

Τύποι: VE 45M90AT, V271, V73, V276, BUFA Iaminating resin-HT.