Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
sfragistiko_verniki

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την TR-311 και η οποία δίνει μια εκτυφλωτική γυαλάδα στην επιφάνεια των καλουπιών.

Για άριστα αποτελέσματα εφαρμόζονται δύο στρώσεις σε αντίθετες διευθύνσεις.