Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
epitaxintis_kovaltiou

Είναι διάλυμα οκτανοϊκού κοβαλτίου 6% που χρησιμοποιείται σε μη προεπιταχυνόμενες ρητίνες σε ποσοστό από 0,1 εώς 0,5%.

Χρησιμοποιούνται μαζί με τα υπεροξείδια ΜΕΚΡ για τη σκλήρυνση των ρητινών σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.